Publikacja kończąca projekt

W związku z zakończeniem projektu „Od ziarenka do bochenka” doskonalenie nauczycieli, który realizowany był w okresie 01.10.2012r. – 31.12.2014r. oddajemy do Państwa rąk publikację podsumowującą realizację ww.projektu.

Zasadniczym celem projektu było podniesienie kwalifikacji 264 czynnych zawodowo Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu kształcących w systemie oświaty w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z całej Polski. Wartością dodaną było również wypracowanie, w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi, nowego podejścia do nauczania praktycznego w branży piekarsko-cukierniczej.

W publikacji „Od ziarenka do bochenka” umieszczone zostały krótkie informacje dotyczące realizowanego projektu, jak i również modelowy program praktyk w przedsiębiorstwie dedykowany NPZ oraz IPNZ. Ponadto, opracowanie zawiera rekomendacje do wdrażania ww. modelu. Treści te mają na celu podniesienie świadomości (jakości kształcenia zawodowego): przedsiębiorców, przedstawicieli cechów rzemiosł, pracowników oświaty, a w szczególności do decydentów.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznawanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie.

W imieniu Zespołu Realizującego Projekt
Marek Szabelski – Ekspert Kluczowy

 

Podbierz publikację w formacie PDF >>>

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress